Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 99/2017 "Problem braku wody"
06 / 07 / 2017

Dzień dobry,

proszę o informację, kiedy zostanie rozwiązany problem braku wody w Siechnicach.

Ponad rok temu Zakład Gospodarki Komunalnej został zobowiązany do inwentaryzacji sieci wodociągowej na terenie gminy oraz opracowania planu naprawczego. Do jesieni 2016 nie wywiązał się nawet z inwentaryzacji sieci w samych Siechnicach. Na spotkaniu z mieszkańcami zaprezentowana została fragmentaryczna mapa, która wraz z prezentacją miała być niezwłocznie udostępniona na stronie internetowej ZGK. Ani jedno ani drugi do tej pory nie zostało udostępnione. ZGK miał również wykonać jeszcze w 2016 roku odwiert w Groblicach celem sprawdzenia możliwości pozyskania dodatkowego źródła wody. Do tej pory nie pojawiła się żadna informacja w tej sprawie. Zaczął się okres letni i znów pojawił się ten sam problem. Jest środek dnia i w kranie nie ma wody. Nie jest to kwestia słabego ciśnienia. Wody po prostu nie ma - ani kropli. Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym „zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy” i jeśli zarząd spółki permanentnie nie potrafi wywiązać się z tego obowiązku, to bezwzględnie należy go jak najszybciej zmienić. Sztandarowe wytłumaczenie Pana z ZGK, że "ludzie nalewają wodę do basenów" jest co najwyżej niepoważne i nie wiele różni się od kultowego tekstu z filmu Barei: https://youtu.be/7G2Lrd6ZvfI.

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 

Uprzejmie informujemy, że obecnie ciśnienie wody zostało ustabilizowane i nie powinno być już problemów z dostawą wody.

W okresie letnim rozbiór wody bywa dwukrotnie większy niż w pozostałych porach roku.

Czasami powoduje to obniżenie ciśnienia wody w niektórych miejscowościach Gminy. Rozumiemy, że jest to poważna niedogodność, gdyż utrudnia to lub uniemożliwia normalne czynności domowe. 

Pragniemy Państwa poinformować, że w ciągu ostatnich 3 lat podwoiliśmy produkcję wody z 0,5 miliona m3 do ponad miliona m3 roczne. Równocześnie Siechnice od kilku lat są gminą o najintensywniejszym procesie osadniczym w Polsce. Przybywa nam 800-1000 mieszkańców rocznie. Jest to przyczyną znacznego wzrostu zapotrzebowania na wodę. Stąd, pomimo modernizacji naszych stacji uzdatniania wody, zdarzają się okresy słabszego ciśnienia. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie chciałby Państwa przeprosić za związane z tym niedogodności.

Obecnie prowadzimy dalszą rozbudowę stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie w celu zwiększenia dostaw wody. Zakończenie prac i uruchomienie dodatkowej stacji planowane jest we wrześniu 2017 roku.

W ostatnim roku przeprowadziliśmy liczne badania hydrogeologiczne w celu znalezienia nowych ujęć wody. W Groblicach, znaleźliśmy obszar podziemnych zasobów wodnych o wysokiej wydajności i dobrych parametrach. Prowadzimy intensywne działania w celu budowy nowej stacji uzdatniania wody, której uruchomienie planujemy na 2018 rok.

Równocześnie poszukujemy innych źródeł pozyskania wody, m.in. na terenie miejscowości Siechnice i Sulęcin. Z badań wynika, że w tych rejonach znajdują się trzeciorzędowe warstwy wodonośne, które mogą być źródłem wody.

Cały proces wykonania badań, prac ziemnych i montażowych związanych z budową studni głębinowych i budową nowych stacji uzdatniania wody jest długotrwały i kosztowy. Pragniemy Państwa zapewnić, że robimy wszystko, aby proces ten jak najbardziej skrócić. 

Zapewniamy, że prowadzimy prace doraźne oraz długofalowe mające na celu poprawienie gospodarki wodnej w Gminie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zapatrzenia w wodę i niezawodności jej dostaw.

 

 

ZGK Siechnice

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg